Obec Cizkrajov
Naposledy aktualizováno: 19.2.2020

Půj?ovní doba: 

st?eda: 17:30 - 19:00

pátek: 17:30 - 19:00

V knihovn? si můžete:

  • půj?it knihy, ?asopisy
  • surfovat na internetu (bezplatn?)
  • pracovat s po?íta?em.
  • d?ti si mohou zasout?žit
  • namalovat obrázek
  • nebo zahrát s kamarády hry

?tená?i si mohou vybírat knihy z vlastního fondu obecní knihovny a z vým?nných souborů, které pro knihovnu p?ipravuje odd?lení regionálních služeb v Knihovn? Mat?je Mikší?ka v Da?icích.

 

P?ehled půj?ených knih ve vým?nných souborech ?tená? získá na webových stránkách KMM Da?ice www.mkdac.cz - vaše konto - ?íslo průkazky 130026 - PIN 1963 - na?tou se informace o půj?ených, vrácených a rezervovaných knihách. Rozsah záznamu je 100 dnů, který lze zm?nit. Záznam o knize lze rozkliknout na knižní lístek.

Knihy v KMM Da?ice ur?ené do vým?nných souborů (st?ediskový fond, signatury ST, RF) a p?ehled o nákupu nových knih získá ?tená? na www.mkdac.cz - knihovny na Da?icku -  katalog pro obecní knihovny.

 

Dále si mohou půj?ovat ?asopisy, které pro n? nakupuje Obec Cizkrajov.

?asopisy:

Mate?ídouška, Mé?a Pusík, Ud?lej si sám, Flóra na zahrad?, P?kné bydlení, Pes p?ítel ?lov?ka, Top dívky, Dívka, Bravo, Auto, motor a sport.