Obec Cizkrajov
Naposledy aktualizováno: 19.2.2020

Od roku 2004 se může Obec Cizkrajov pochlubit velmi pěknou knihovnou. Pěkný vzhled knihovny je výsledek práce Obecního úřadu a pani knihovnice Blanky Hanzlíkové. Knihovna dnes využívá celý prostor bývalé zasedací místnosti. Nová podlaha, vymalování, uspořádání fondu, dětský kout se stoly a velkou nástěnkou pro dětské výtvory, plno kytek - to všechno vytváří pěkné prostředí pro velké i malé čtenáře. Obec se zapojila do grantu MK a získala prostředky na zakoupení počítače, knihovnického programu Clavius a bezplatný přístup k Internetu v programu PIK. Celý knižní fond je elektronicky zkatalogizován a půjčování knih je zcela zautomatizováno - knihovní program Clavius.

Pani knihovnice se spolu s dětmi několikrát zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Před obecním úřadem si děti při té příležitosti vysadily svůj strom Pohádkovník.

V roce 2006 přihlásila Obec knihovnu do programu SROP Jihočeského kraje. Knihovna získala počítačovou techniku a zajistila tak občanům bezplatný přístup k Internetu.

2007 - Zaregistrováno 27 čtenářů, z toho 13 dětí, půjčilo se 792 knih.

2008 - Do knihovny se přihlásilo 33 čtenářů, z toho 16 dětí, půjčilo se 677 knih.

2009 - Knihovnice dokončila ukládání knihovního fondu do počítače a byl spuštěn automatizovaný výpůjční protokol v systému Clavius. Po zaškolení si pani knihovnice sama katalogizuje nové knihy. Se svými čtenáři se zapojila do celorepublikové akce Kniha mého srdce, pro děti připravila Hádankové odpoledne, soutěž Ukaž co umíš, Riskuj a před koncem roku Vánoční zvyky a tradice. V tomto roce metodička p. Slavíková obnovila webové stránky knihovny, z různých vyhledávačů je otevřelo 1520 návštěvníků. Zaregistrovalo se 34 čtenářů, z toho 20 dětí, půjčilo se 968 knih a 125 časopisů.

 

 

2010 - Metodička p. Slavíková aktualizuje webové stránky knihovny a odkaz na ně je také uveden na webových stránkách obce. Vedle knihovny vedení obce uvolnilo místnost, kde byly instalovány počítače ze zrušené školy. Děti si místnost vyzdobily a Internet hojně navštěvují, bohužel je to odvádí od čtení. I v knihovně je citelně znát zrušení ZŚ a MŠ. Děti se rozprchly do škol v okolí, odrůstají a mají různé zájmy.

 

2011 - Do knihovny se přihlásilo 23 čtenářů, z toho 10 dětí a půjčilo se 463 knih. Na webové stránky se přihlásilo 4 915 návštěvníků.

2012 - V tomto roce se zaregistrovalo 29 čtenářů, z toho 15 dětí a vypůjčili si 528 knih.

2013 - Aktualizace knihovního fondu vyřazeno 259 titulů beletrie. Za polovinu sdružených finančních prostředků metodička nakoupila 20 titulů knih, které si paní knihovnice zkatalogizovala (Clavius).

2014

Knihovnice paní Blanka Hanzlíková pracuje s výpůjčním protokolem Clavius. Při aktualizaci knihovního fondu vyřazeno 83 titulů beletrie, přírůstky 47 knih. Proběhla revize fondu. Knihovna odebrala 4 výměnné soubory s 178 tituly v celkové hodnotě 67. 835,- Kč. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce a na stránkách dačického mikroregionu.

2015

Do knihovny metodička nakoupila a po odborném zpracování předala 17 nových knih. Obecní knihovna odebrala z Městské knihovny v Dačicích 5 výměnných knižních souborů s 218 tituly v celkové hodnotě 56. 646,- Kč. Registrováno 15 čtenářů z toho 1 do patnácti let. Vypůjčeno 392 knih, z toho 135 časopisů.

 

2016

 Do knihovny podle požadavků paní knihovnice metodička nakoupila a po odborném zpracování předala 15 nových knih.  Z MěK Dačice dodány 4 výměnné soubory se 114 tituly v celkové hodnotě 31. 567,- Kč.  Zaregistrovalo se 23 čtenářů z toh 4 do 15 let  a celkem si vypůčili 455 knih a 72 časopisů.

2017

 V tomto roce pořídil OÚ do knihovny nový notebook a multifunkční tiskárnu.

V knihovně se zaregistrovalo 17 čtenářů a půjčilo si 406 knih. Z MěK Dačice 4 výměnné soubory se 136 knihami za 38. 835,- Kč. 

2018

Podle požadavku paní knihovnice  bylo do knihovny nakoupeno 16 nových knih, z knihovny v Dačicích dovezeno 116 knih ve třech výměnných souborech za 34. 183,- Kč. Zaregistrovalo se 18 čtenářů z toho 3 do 15 let a půjčilo si 303 knih a 65 časopisů. Webové stránky shlédlo 1 836 návštěvníků.

 

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 18 čtenářů, z toho 2 do 15 let a půjčili si 301 knih. Knihovna odebrala 3 výměnné soubory se 111 knihami v hodnotě 31. 445,- Kč. Webové stránky otevřelo 1 901 návštěvníků. Proběhla revize knihovního fondu - zrevidováno 1862 kj. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Výměnné soubory si knihovnice odváží sama.